Tlačivá


1, Žiadosť o stavebné povolenie.

2,Žiadosť o určenie súpisného čísla

3,Žiadosť o rybársky lístok

4, Žiadosť o vyjadrenie na odstránenie stavby

5,Štatút obce LENARTOVCE

6, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 

7, Ohlásenie drobnej stavbyDátum poslednej aktualizácie: 2023-11-20 11:31:58

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:59:47

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár