Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce

Obec získala finančnú podporu na revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.

Prostredníctvom grantového programu spoločnosti Slovnaft a.s. a Nadácie Ekopolis s názvom "Zelené oázy" získala obec Lenartovce finančnú podporu v hodnote 1 000 Eur.

Cieľom programu bolo vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

Obec Lenartovce prostredníctvom finančnej podpory plánuje revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.

Projekt pripravilo Občianske združenie Rozvoj južného Gemera v spolupráci so starostom obce.


 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;