sk Obec Samospráva Podnikatelia Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Region E-noviny hu
Submenu

Obec

Obecné insígnie

História obce

Zdravotníctvo

Projekt - hasičská stanica Lenártovce

Školstvo

Kolaudácia požiarnej zbrojnice

Predaj majetku obce

PHSR 2014-2020

Verejné oznamy

Rozpočet obce Lenartovce

Obce

Abovce
Bátka
Bottovo
Cakov
Chanava
Chrámec
Číž kúpele
Dubovec
Figa
Hubovo
Ivanice
Janice
Káloša
Kráľ
Lenartovce
Lenka
Orávka
Radnovce
Riečka
Rimavská Seč
Rumince
Šimonovce
Širkovce
Štrkovec
Včelince
Vieska nad Blhom
Vlkyňa
Zádor
Žíp

Obec

Lenartovce je obec na Slovensku, ktorá sa rozprestiera v okrese Rimavská Sobota, v jednej z najúrodnejších časti Gemera. Má 546 obyvateľov.

utca1.jpg

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Slovenskej národnosti
19
Maďarskej národnosti
426
Českej národnosti
1
Rómskej národnosti
81


Administrátor: 8.4.2008

Noviny - Hírek

Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce    [Región]    3.6.2010


Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce    [Kultúra]    1.6.2010

Obec získala finančnú podporu na revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.


Projekt Moderná ZŠ základ života Lenártovce    [Región]    27.11.2009

Cieľom projektu je: - vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni základnej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok, vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú, vyškoliť pedagógov, analyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú.


Ütemesen araszolnak előre    [Ekonomika]    28.10.2008

Lénártfalva – Az egyáltalán nem mondható, hogy alszik a község és megállt az élet. Ugyancsak hangos volt szeptember 8-án a vadonatúj szabadtéri színpad, amit a nyár folyamán önerőből, vagyis az ösztönző munkavégzésben szerepet vállaló helybéli munkanélküliekkel készítettek.


Színvonalas és jóhangulatú verseny volt    [Región]    12.6.2008

Június első hétvégéje az önkéntes (amatőr) tűzoltók nagyszabású versenyét hozta Lenártfalván.first left  1   right last
Banner

Reklama - Reklám

Vyhľadať v Google


Projekt
je spolufinancovaný logomdpt
Počet návštev:
Verzia 2.1; © CSX 2006;     E- Mail: webmaster