Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  
Obec

Lenartovce je obec na Slovensku, ktorá sa rozprestiera v okrese Rimavská Sobota, v jednej z najúrodnejších časti Gemera. Má 546 obyvateľov.

utca1.jpg

Národnostné zloženie obyvateľstva:

Slovenskej národnosti
19
Maďarskej národnosti
426
Českej národnosti
1
Rómskej národnosti
81


Administrátor

Noviny - Hírek

Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce    [Región]    3.6.2010


Oživenie verejných priestranstiev obce Lenartovce    [Kultúra]    1.6.2010

Obec získala finančnú podporu na revitalizáciu a úpravu verejných priestranstiev v obci.


Projekt Moderná ZŠ základ života Lenártovce    [Región]    27.11.2009

Cieľom projektu je: - vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni základnej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok, vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú, vyškoliť pedagógov, analyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú.


Ütemesen araszolnak előre    [Ekonomika]    28.10.2008

Lénártfalva – Az egyáltalán nem mondható, hogy alszik a község és megállt az élet. Ugyancsak hangos volt szeptember 8-án a vadonatúj szabadtéri színpad, amit a nyár folyamán önerőből, vagyis az ösztönző munkavégzésben szerepet vállaló helybéli munkanélküliekkel készítettek.


Színvonalas és jóhangulatú verseny volt    [Región]    12.6.2008

Június első hétvégéje az önkéntes (amatőr) tűzoltók nagyszabású versenyét hozta Lenártfalván.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;