Verejný oznam


Zverejnenie

Návrh VZN 2/2023 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu

VZN o nakladanie s komunánými odpadmi.pdf
Návrh VZN 4/2023 o zeleni


Dátum poslednej aktualizácie: 2023-07-26 11:36:04

Dátum vytvorenia: 2023-04-13 15:09:29

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár