Verejné oznamy


Vývoz smeti v roku 2019

Vývoz smeti v roku 2020 

Vývoz smeti v roku 2021 

Zber jedlých olejov v roku 2020 

 

Správne poplatky

Plán zasadnutí OZ v roku 2020

Plán zasadnuti OZ v roku 2021 

Plán zasadnutie OZ v roku 2022.

Zákon o obecnom zriadení SNR č.369/1990 Zb. 

Meghívó1.pdf

 

Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019 

 Plán kontrolnej činnosti HK na ll.polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 

Žiadosť o stavebné povolenie 

 Žiadosť o odstránenie stavby

Výrub stromov 

 

Návrh na kolaudáciu stavby 

 

Ohlásenie zmeny užívaní stavby 

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-01-13 14:48:10

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:23:49

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár