Verejné oznamy


Vývoz smeti v roku 2019

Vývoz smeti v roku 2020 

Vývoz smeti v roku 2021 

Zber jedlých olejov v roku 2020 

 Správne poplatky

Plán zasadnutí OZ v roku 2020

Plán zasadnuti OZ v roku 2021 

Plán zasadnutie OZ v roku 2022.

Zákon o obecnom zriadení SNR č.369/1990 Zb. 

Meghívó1.pdf

 Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019 

 Plán kontrolnej činnosti HK na ll.polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2021 

Plán kontrolnej činnosti HK na l. polrok 2022.pdf

Žiadosť o stavebné povolenie 

 Žiadosť o odstránenie stavby

Výrub stromov 

 Návrh na kolaudáciu stavby 

 Ohlásenie zmeny užívaní stavby 

 
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-03-23 07:06:48

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:23:49

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár