Výberové konanie


Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Lenartovce
Dátum poslednej aktualizácie: 2022-10-17 15:04:53

Dátum vytvorenia: 2021-11-15 10:16:05

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Lenartovce


Obecný úrad

Lenartovce 97

980 44, Lenartovce

IČO: 00 318 892

E-mail: info@lenartovce.sk

Tel.: 047/559 32 11

Web: www.lenartovce.sk

Kalendár