Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Noviny - Hírek

Ukončenie projektu terénnej sociálnej práce    [Región]    3.6.2010


Projekt Moderná ZŠ základ života Lenártovce    [Región]    27.11.2009

Cieľom projektu je: - vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni základnej školy spoločne s inováciou didaktických pomôcok, vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program cez e-learningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú, vyškoliť pedagógov, analyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú.


Színvonalas és jóhangulatú verseny volt    [Región]    12.6.2008

Június első hétvégéje az önkéntes (amatőr) tűzoltók nagyszabású versenyét hozta Lenártfalván.first left  1   right last
Verzia 4.0a; © CSX 2017;