Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejné oznamy

Vývoz smeti v roku 2019


 

Vývoz smeti v roku 2020 

Zber jedlých olejov v roku 2020 

 

Správne poplatky

Plán zasadnutí OZ

Zákon o obecnom zriadení SNR č.369/1990 Zb. 

 Pozvánka na zasadnutie OZ

 

Plán kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2019 

 

Žiadosť o stavebné povolenie 

 Žiadosť o odstránenie stavby

Výrub stromov 

 

Návrh na kolaudáciu stavby 

 

Ohlásenie zmeny užívaní stavby 

 

 

 


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;