Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Verejné oznamy

Vývoz smeti v roku 2019

Vývoz jedlých olejov v roku 2019

Správne poplatky

Plán zasadnutí OZ

Zákon o obecnom zriadení SNR č.369/1990 Zb. 

 Pozvánka na zasadnutie OZ


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;