require("bon/topmenu.php"); //Left menu begin--> require("bon/lmenu.php"); //begin of main midle page //vagy a page, vagy az id BIZTOSAN be van allitva ?> // specialis elsooldal megoldas, else{ } a regi megoldas if ($_GET["id"]==1 || $_GET["id"]==2) { $_GET["page"]=1; $npp=7; ?>