Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Kolaudácia požiarnej zbrojnice

Dňa 21.11.2011 bol odovzdaní do prevádzky hasičská stanica Lenartovce,celková obstarávacia cena stavby je 281 346,71 euro.Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo dňa 14.01.2012,kde boli pozvaný hostia z Maďarska ako aj starostovia okolitých obci a minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Tuzoltoszert__r_2012_004.JPG


starosta obce

Verzia 4.0a; © CSX 2017;