Obec Samospráva Inštitúcie/Organizácie Náboženský život Aktuality
  SK | HU  

Projekt - hasičská stanica Lenártovce

Hasičská stanica Lenártovce:

Obec Lenartovce v rámci regionálneho operačného programu 3.4.2. sa začal realizovať projekt ,, Rekonštrukcia hasičskej stanice Lenartovce" . Celkové realizačné náklady projektu je 282 639,84 € z toho oprávnené finančné náklady činia 259 416,20 €.
    Projekt financuje Európsky fond regionálneho rozvoja v pomere 85% ,štátny rozpočet Slovenskej republiky 10% a obecný rozpočet obce Lenartovce 5%.
    Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre vykonávanie činnosti obecnej hasičskej zbrojnice a následne zvyšovanie bezpečnosti budov a verejných priestranstiev. Základným zámerom celého projektu je aby občanom bola poskytnutá v núdzi pomoc zo strany požiarnej jednotky   v čase do 15 minút  hlásenia tiesňovej udalosti.
Začatie realizácie projektu 18.3.2011 dokončenie IV. kvartál 2011. 

 


Administrátor

Verzia 4.0a; © CSX 2017;